Exclusief Inclusief

Ontwerpmanifestatie

Editoriaal
Architectuur Platform Gent
24 April 2023

Jongeren geven ideëen over Gent, architecten in spe gaan ermee aan de slag

Gent zit in de lift, net als veel andere steden. Onze stad is de voorbije jaren fors gegroeid en die trend houdt aan. Mensen komen en wonen er graag, zo laten de bevolkings- en bezoekerscijfers zien. De druk op de stad groeit dus en verdrukking van bepaalde groepen groeit mee. Sterke groepen eisen ruimte op. En wat blijkt: jongeren staan achteraan in de rij.
 
Omdat Gent in 2024 jongerenhoofdstad wordt, proberen we dat te keren. Wat als jongeren prioriteit krijgen? Welke ruimte zouden zij claimen? Wat zouden ze ermee doen? Hoe ziet die ruimte er vervolgens uit? Deze vragen vormen voer voor de ontwerpmanifestatie Jongeren maken de stad.

50 jongeren, 5 organisaties, 5 wijken, 5 workshops.

De eerste fase is achter de rug. Stadsjongeren uit diverse jeugdorganisaties (divers in de zin van: verspreid over de stad en verschillend in de werking) werden in het voorjaar 2023 bevraagd over de kwaliteit van hun dagelijkse leefomgeving. Wat komt daaruit?

4 grote thema’s. Gentse jongeren willen zich veilig voelen, meer zichzelf kunnen zijn, meer ruimte om samen te komen en ruimte om ’t spel te spelen’. Sporten, flirten, kijken en bekeken worden, … dat soort dingen. En dat exclusief, zelfstandig en zonder toezicht. Als onderdeel van hun groei naar volwassenheid. Ze hebben nood aan exclusieve ruimte met een inclusief karakter. Want àlle jongeren moeten thuis kunnen komen in Gent.

 

 

4 thema’s x 5 omgevingen x 5 typologieën = 100 cases.

In het volgend schooljaar 2023-´24 gaan ontwerpjongeren – middelbare scholieren, architectuur-, interieur-, stedenbouw- en landschapsstudenten … – met die uitdaging aan de slag. En dat op plekken in de stad waar jongeren potentieel zien. Plekken waar ze de ON- uit ONveilig (zatlappen, verkeer, toerisme, scheldtirades, vuilnis … ), uit ONbetaalbaar (wonen, consumeren, horeca … ) uit ONbereikbaar (sportclubs, gentrificatie, buitengebied…), uit ONherbergzaam (gebrek aan stilte, aan beschutting, aan hangplek …), en uit ONbegaanbaar (wegen, voorzieningen…) willen halen.

5 omgevingen vormen het speelveld. 5 architectuurvormen het werkmateriaal. Het academiejaar 2023-’24 het tijdslot waarin atelieroefeningen, ontwerpworkshops, maar ook bouwexperimenten in de stad kunnen plaatsvinden. En in het najaar van 2024 brengen we al het ontwerpwerk samen in een expo. Jongeren geven zo richting aan de toekomst van Gent.

 

Link naar de presentatie
Meer info over de locaties

 

Doe mee met jouw atelier!

In het volgend academiejaar 2023-‘24 gaan scholieren en studenten architectuur, stedenbouw, landschap, beeldende kunst en interieur aan de slag met thema’s en plaatsen die voor jongeren in Gent van betekenis zijn.
De oogst van die ontwerpateliers en de dynamiek die tussen de verschillende organisaties en opleidingen ontstaat, komt samen in het najaar van 2024. Samen met een jongerenspoor op de Architectuur Prijs Gent laten we zo zien hoe jongeren van Gent een betere stad zouden maken door middel van ontwerpkracht en verbeelding.

Dankzij deze manifestatie krijgen jongeren het woord. Dat is één van de speerpunten van Gent als Europese jongerenhoofdstad in 2024. Daarom steken de stadsbouwmeester en de jeugddienst van de Stad Gent mee hun schouders onder dit traject.
Contacteer ons via mail

Deze Gentse ontwerpopleidingen nemen alvast deel: UGent, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, KUleuven, faculteit architectuur, Campus Sint-Lucas Gent, KASK – Hogent, opleiding landschaps- en tuinarchitectuur, landschapsontwikkeling, Deeltijds Kunstonderwijs Gent, Sint-Lucas Kunsthumaniora. 

Deelnemende ateliers

Raadpleegbaar via deze link