Sociale woningen Steenakker

Opdracht
Adres
  • Steenakker 45-53
  • Gent (9000)
vervangbouw maakt tuin

Het project Steenakker met 60 sociale appartementen is een vervangingsbouw voor verouderde appartementsblokken, gesitueerd in de sociale woonwijk “groene wal” met een 19e-eeuwse tuinwijkarchitectuur. Deze tuinwijk wordt getypeerd door kleinschalige architectuur, maar is ingesloten door grootschalige monofunctionele complexen. De vroegere appartementsblokken vormden een tussenschaal, maar de inplanting ervan zorgde voor een “muur”-effect langs de Steenakker en “privatiseerde” de aangrenzende publieke ruimte tot onbruikbaar restgroen. De nieuwe volumes zetten in op de hedendaagse kwaliteiten van een tuinwijk: permeabiliteit, zowel fysiek als visueel, de aanwezigheid van groen als verbindingselement tussen bouwvolumes en de herwerking van de tussenschaal. De vervangingsbouw gaat over drie percelen waarbij het grote centrale perceel deelwijze ontlast wordt. De publieke ruimte op dit centrale perceel krijgt hierdoor terug een duidelijk leesbare identiteit. Het wordt niet meer ervaren als restruimte, maar vormt een kwalitatief groen park voor alle woningen van de tuinwijk.

Troeven

Door fragmentatie in vijf kleinere volumes ontstaat er een visuele en fysieke permeabiliteit die zorgt voor een afwisseling van “open, gesloten en park”. Het groen functioneert als verbinding tussen de bouwvolumes en benadrukt de kwaliteiten van de tuinwijk. Er wordt ingezet op bijzondere plankwaliteiten: leefruimtes op hoeken met dubbele of driedubbele oriëntatie, daglicht in traphallen, ruime inkomhallen, …. Slapende gevels worden vermeden. De positie van de ramen werd afgestemd op daglichttoetreding, bemeubelbaarheid, kadreren van zichten en het vergroten van de visuele relatie tussen de binnen- en buitenruimte. Doordat elk appartement een unieke indeling krijgt, ontstaat er niet alleen een gediversifieerd en levendig gevelbeeld in de straat, maar wordt het kleinschalige karakter van de tuinwijk op een hedendaagse manier in de nieuwe volumes weerspiegeld. De volumes worden gerealiseerd in baksteen met kleurengamma van de omliggende rijwoningen. Zij passen zich o.a. daardoor op een hedendaagse manier in de bestaande tuinwijk in.

Type
Architectuurproject (nieuwbouw)
Programma
Groepswoningen
Datum ontwerp
September 2011
Datum oplevering
April 2021
Hoofdaannemer(s)
Bekaert Building Company
Studiebureau(s)
Studiebureau Marcel Lavreysen, Studiebureau RCR, Eco-Safe
Oppervlakte
7.882 m²
Bouwkost
€ 9.000.000